Výzva HPV College  a dalších odborných společností

Ačkoliv je očkování proti HPV na českém trhu již 8 let a pro 13leté dívky je zdarma, stále není tato možnost primární prevence proti rakovině děložního čípku a dalším HPV onemocněním využívána v takové míře, aby zabránila dalším zbytečným případům, kdy se u žen i mužů rozvine smrtelné nebo život devastující HPV onemocnění. Na vině je i malá informovanost pacientů o prevenci a rizicích HPV, v současnosti nejčastější sexuálně přenosné infekci. HPV College proto žádá své kolegy, aby věnovali této problematice maximální pozornost a dostatečně informovali své pacientky a pacienty a dopadech onemocnění, které jsou spojeny s HPV infekcí.

K této výzvě se připojili:

prof. MUDr. JAROSLAV BLAHOŠ, DrSc.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

prof. MUDr. PETR ARENBERGER, DrSc., MBA

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

doc. MUDr. JAROSLAV FEYEREISL, CSc.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

prof. MUDr. JIŘÍ VORLÍČEK, CSc., dr.h.c.

Onkolog

MUDr. VLADIMÍR DVOŘÁK, Ph.D.

Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. VÁCLAV ŠMATLÁK

Sdružení praktických lékařů ČR

prof. MUDr. VIKTOR CHROBOK, CSc., Ph.D.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

MUDr. ALENA ŠEBKOVÁ

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

 

 

VÝZVA HPV COLLEGE

Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové,

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci.

Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce

Osm let je celosvětově k dispozici vakcinace proti lidským papilomavirům. Je všeobecně známo, že infekce viry HPV (HPV = human papillomavirus = lidské papilomaviry), se kterou se za život setká přes 80 % z nás, je přímo nebo částečně zodpovědná za mnohá onemocnění – počínaje benigními onemocněními sliznic a kůže a konče řadou maligních nádorových onemocnění, z nichž nejznámější je karcinom hrdla děložního. Daleko méně známý je ale fakt, že v posledních letech extrémně rychle narůstá počet nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku a nádorů análních, jejichž příčinou je rovněž persistující infekce některými typy těchto virů. Incidence genitálních bradavic se podle statistik ze zahraničí i z ČR za poslední dekádu více než zčtyřnásobila. Nárůst výskytu HPV asociovaných onemocnění je burcující a Světová zdravotnická organizace jej považuje z epidemiologického hlediska za závažnější, než je epidemie HIV-AIDS.

Výrazný přínos vakcinace

Důležitá je přitom skutečnost, že tyto nádory jsou virového a tedy infekčního původu, a je proto možno cestou vakcinace výrazným způsobem omezit jejich výskyt. Osm let, které uběhly od komerčního nasazení vakcinace proti těmto virům, velmi přesvědčivě ukázalo možnosti, které medicína v tomto ohledu má. U vakcinované populace se výrazně omezil výskyt přednádorových změn na čípku děložním, u nichž je prokázán virový původ až v téměř 90 %. Ještě podstatněji (pokles až o 80 %) se u vakcinované populace snížil výskyt genitálních bradavic, nezhoubného, ale velmi zatěžujícího a často recidivujícího onemocnění.

Vakcína proti HPV chrání ženy i muže před řadou onemocnění

Je nutné zdůraznit: vakcinace není určena jen pro ženy a není zaměřena jen proti karcinomu hrdla děložního – stejné kmeny lidských papilomavirů zodpovědné za rozvoj karcinomu děložního hrdla způsobují přednádorové a následně i nádorové změny penisu a ánu a výše zmíněné nádory v oblasti polykacích cest (kořen jazyka, patra, tonsily). Tyto nádory postihují častěji mužskou populaci. O původu, frekvenci výskytu a hlavně možnostech ochrany vakcinací proti těmto onemocněním laická veřejnost není prakticky vůbec informována. Přitom se jedná o malignity na 8. místě v pořadí úmrtnosti.

Desinformace a mýty

Nesprávnou mediální prezentací informací o použití vakcinace vznikl již od počátku mezi laiky dojem, že je pouze a výhradně pro mladé dívky a ještě k tomu pouze před zahájením sexuálního života. Do značné míry tento dojem posílilo i to, že byla zavedena plošná a ze zdravotního pojištění hrazená vakcinace třináctiletých dívek. Přitom vakcinační schéma se týká obou pohlaví: dívek a žen mezi 9. a 45. rokem života a chlapců a mladých mužů mezi 9. a 26. rokem věku.

Antivakcinační kampaně a ne vždy dostatečná informovanost

Ne vždy dostatečná informovanost rodičů dívek a mnohdy nesprávné až klamné údaje zveřejňované v některých médiích na základě špatné interpretace faktů nebo strach navozujících antivakcinačních kampaní jsou přímo zodpovědné i za to, že ze skupiny třináctiletých dívek je jich vakcinováno pouze cca 50 %. Strach rodičů z možných vedlejších účinků vakcinace plyne patrně zejména ze zavádějících informací. Zkušenosti s některými jinými, ale zcela odlišně konstruovanými vakcínami, je nutno odstranit publikováním podrobných a věrohodných informací. Například o tom, že Světová zdravotnická organizace zařadila vakcinaci proti papilomavirům mezi nejúčinnější a zároveň nejbezpečnější ze všech dostupných vakcinačních metod. Nebo o tom, že tyto vakcíny jsou vyráběny metodami genetického inženýrství a jsou absolutně neinfekční.

Povinnost lékaře

V souvislosti s potřebou zvýšit informovanost populace o nemocech působených lidskými papilomaviry, a zejména o možnosti ochrany proti nim, je mimo jiné nutné si uvědomit, že podávání informací pacientům je jednou z povinností lékaře.

Prosba o spolupráci

HPV COLLEGE se na Vás, lékaře s nejširším polem působnosti, obrací se žádostí o spolupráci. Spolupráci zaměřenou na informování co největšího počtu Vašich klientů, žen i mužů bez ohledu na věk, o chorobách působených HPV infekcí, a zejména o možnosti chránit se proti těmto nemocem vysoce účinnou a zároveň bezpečnou vakcinací. Vakcinace proti lidským papilomavirům by se měla stát stejně běžnou, jako např. vakcinace proti tetanu. Je to v zájmu našich pacientů i našeho odborného svědomí.

S úctou,

prim. MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

předseda HPV College


Výzva HPV College a dalších odborných společností