Registrace spolupracujících lékařů edukačního projektu HPV COLLEGE

V souvislosti s častými dotazy v online poradně HPV College ohledně doporučení vhodného odborníka na prevenci nebo léčbu HPV onemocněni, vzniká databáze pracovišť, která tyto služby nabízejí.

Po registraci do této databáze bude Vaše pracoviště zařazeno na mapu spolupracujících lékařů a návštěvníci webových stránek HPV College si jej budou moci vyhledat podle specializace a regionu. Náhled zde.

Registrací potvrdíte, že Vaše pracoviště nabízí služby v oblasti HPV problematiky. Dále můžete doplnit informaci, že přijímáte nové pacienty a/nebo vyplnit další související informace o pracovišti.

Pokud máte zájem o spolupráci, prosím vyplňte on-line formulář přímo na této stránce nebo si stáhněte PDF a vyplněný formulář pošlete e-mailem nebo poštou.

Stáhnout PDF formulář

 
Vyplnit  on-line formulář:

 

Prosíme vyberte obor

Kontaktní údaje

Objednání nové pacientky / nového pacienta
SLUŽBA
Prosíme o zaškrtnutí políček u služeb, které poskytujete.
Doplňující informace o pracovišti
OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA SPRÁVU ÚDAJŮ
Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společnosti MEDIBAY s.r.o. se sídlem Řípská 1445/6, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Česka republika (dále jako „správce“).

Zobrazit celé znění souhlasu
Svůj souhlas poskytuji pro účely zpracování a zařazení do databáze lékařů a pracovišť poskytujících pacientům služby konzultace, elektronické komunikace, zasílaní obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informaci o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobni údaje zpřístupněny.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou od jeho udělení.