Doporučení k očkování žen po konizaci

Vážení členové SSG ČR,

obracíme se na vás s upozorněním na nové guidelines ČGPS ČLS JEP, zabývající se problematikou konizovaných pacientek.

Rozhodně doporučujeme, abyste v souladu s těmito guidelines, které nejsou ojedinělé jen pro ČR, aktivně nabízeli očkování proti HPV svým pacientkám po konizaci a ženám, které tento zákrok mají podstoupit.

Vzhledem k nově publikovaným quidelines „Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla" je skutečně velmi žádoucí změnit postoje žen po konizaci i postoje ambulantních gynekologů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize, nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinance žen dříve infikovaných.

V dohledné době bude SSG ČR distribuovat do ambulancí předpřipravené a ofrankované dopisy pro konizované pacientky s nabídkou očkování proti HPV. Věříme, že očkování konizovaných žen a pacientek před konizací se stane nedílnou součástí péče o ženy, u nichž je zřejmé, že se jejich organismus s HPV infekcí obtížně vyrovnává.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

za výbor SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

 

TEXT DOPORUČENÍ:


Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního čípku

Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.

Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).

Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu. Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.

Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.