The projected timeframe until cervical cancer elimination in Australia

Přinášíme vám odkaz na článek v originálním znění na webových stránkách The Lancet Public Health, kde najdete informace o studii sledující vývoj prevence rakoviny děložního čípku v Austrálii

The projected timeframe until cervical cancer elimination in Australia: a modelling study Lancet, open access 10/2018

Přejít na článek