Karcinom vulvy a vaginy

Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní. U obou těchto nádorů je narušení dalšího sexuálního života velmi významné. Výskyt karcinomu zevních rodidel je 3,6 na sto tisíc žen. Základním léčebným výkonem je široká excize nádoru až odstranění zevních rodidel včetně uzlin. Výskyt karcinomu pochvy je 0,7 na sto tisíc žen za rok. Základní terapie spočívá v operačním odstranění pochvy.