HPV testace

HPV testací zjistíte, zda je v těle přítomna infekce HPV.

Pozitivní nález v žádném případě neznamená, že onemocníte HPV chorobou. Ani negativní nález neznamená, že jste zcela bez rizika a můžete opomíjet prevenci HPV onemocnění.

S infekcí HPV se setká až 80 % populace. Ve většině případů infekce samovolně vymizí a nijak se neprojeví. Bohužel u některých jedinců se tato nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti vyvine v některé z HPV onemocnění.

Zjištěnou HPV infekci NELZE léčit. Lze léčit pouze její projevy, tedy onemocnění, které HPV infekce vyvolala. Nejúčinnější prevencí HPV onemocnění je tedy HPV infekci zcela předejít pomocí očkování a docházet na pravidelné preventivní prohlídky.

V současné době se HPV testace používá na základě doporučení lékaře, eventuálně si HPV test může pacient vyžádat a zaplatit.

Prevence a testace – ŽENY

Primární prevencí je očkování proti HPV. Pro 13leté dívky je hrazeno z veřejných prostředků.

Základní screeningovou metodou (vyhledávající onemocnění nebo jeho počáteční fáze) je onkologická cytologie. Jedná se o stěr z děložního čípku, který zkoumá kvalitu buněk a hodnotí zda nedošlo k jejich změně (přednádorové nebo nádorové přeměny). Cytologie je nedílnou součástí pravidelných gynekologických prohlídek, na které jsou pro ženy v ČR na rozdíl od mnohých jiných zemí jednou ročně zdarma.

Tento základní cytologický screening může být doplněn o testování na přítomnost vysoce rizikových (high risk) HPV virů. Toto vyšetření se používá u nejasných nálezů (hradí zdravotní pojišťovna) nebo je prováděno za žádost pacientky (pacientka si HPV test hradí sama). Je doporučeno, aby se prováděla pouze u žen starších 30 let.

Prevence a testace – MUŽI

Primární prevencí je očkování proti HPV. Pro 13leté chlapce je hrazeno z veřejných prostředků.

Na onemocnění, které HPV infekce způsobuje u mužů, není zaveden screening, který by odhalil počáteční fáze onemocnění. Ve většině případů se tedy muži dostanou do ordinace lékaře až ve fázi rozvinutého HPV onemocnění. Počet těchto onemocnění je na vzestupu (zejména karcinomy v oblasti hlavy a krku). Tím spíše je lékaři doporučováno očkování jako jediná možná forma prevence.

O HPV test mohu muži požádat u kožního lékaře nebo urologa. Stěr se provádí z močové trubice nebo z penisu. Test si pacient hradí sám.

Stěr z děložního čípku (PAP test) a HPV test

Stěr z děložního hrdla (PAP test)

Stěr z děložního hrdla, v zahraničí a v literatuře často označován jako PAP test (test podle Papanicolaoua) je tradiční metodou, standardně využívanou již téměř 80 let. Při tzv. „cytologii", tedy vyšetření stěru buněk z děložního čípku, je cílem odhalit případné nepravidelnosti buněk, tedy přednádorové nebo nádorové změny. Vyhodnocení testu provádí specializovaný pracovník v laboratoři,, který odebraný vzorek vizuálně vyšetřuje pod mikroskopem. „Přečtení" výsledku tedy závisí na zkušenosti pracovníka, nicméně všechny laboratoře, kam se stěry odesílají, jsou v současné době již akreditované a jejich kvalita je kontrolována.

PAP test nezjišťuje přímo přítomnost HPV infekce, pouze sleduje abnormality (změny na děložním čípku) vzniklé jeho působením. Jejich závažnost je dělena do pěti tříd I – V., ty určují histologické změny v buňkách sliznice děložního čípku. Třída „I" znamená dle používané klasifikace „Bethesda" situaci v mezích normy, třída „V" znamená výskyt karcinomu. Setkat se můžete také se zkratkou „CIN" určující také závažnost nálezu. V případě pozitivního nálezu je vyžadována další léčba v závislosti na rozsahu abnormalit. V případě nálezu AS-CUS (nejasný výsledek) je třeba provést test HPV, který při této indikaci hradí zdravotní pojišťovna.

Pokud je nález negativní, znamená to, že změny v buňkách nejsou žádné nebo nejsou pod mikroskopem viditelné. V takové situaci má žena nízké riziko vzniku rakoviny, ale je důležité, aby si za rok naplánovala další preventivní prohlídku. PAP test se využívá v rámci každoroční preventivní prohlídky u gynekologa, toto vyšetření je jednou ročně hrazené zdravotní pojišťovnou.

HPV TEST

HPV TEST je novou, moderní automatizovanou metodou, která zjišťuje přímo přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce. Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou. Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost viru HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku.

V případě, že výsledkem testu je pozitivní nález, znamená to, že je žena infikována vysoce rizikovým typem infekce HPV a může být ohrožena vznikem rakoviny. HPV DNA pozitivní nález neznamená, že žena rakovinu již má, nebo že ji v budoucnu bude určitě mít. Takový nález pouze vyžaduje další a častější sledování případně léčbu podle vyhodnocení nálezu lékařem.

Pokud je výsledkem testu nález negativní, znamená to, že HPV infekce v těle nebyla zjištěna. Riziko vzniku rakoviny děložního čípku je zanedbatelné i pro dalších 5–10 let. Nicméně žena by měla nadále docházet na pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa. HPV test je vhodný pro ženy starší 30 let, které chtějí mít jistotu, že nejsou infikovány vysoce rizikovým typem viru HPV a chtějí se cítit v bezpečí i v následujících 3-5 letech. Doporučuje se také ženám mladším 30 let, jejichž cytologický stěr je normální, ale s výskytem nepravidelností (tzv. ASC-US), jejichž původ může/ale nemusí být -způsoben virem HPV.

HPV test hradí pacientka ze svých prostředků. Pojišťovna hradí toto vyšetření pouze v případě pozitivního cytologického nálezu.

Více informací o HPV testu můžete nalézt také zde >>>