HPV infekce orofaryngu

40_35_21

HPV infekce jsou příčinou lézí orofaryngu, včetně bradavic; týkají se nejvýše 0,5% lidí, početnější jsou u osob s poruchami imunitní odezvy. Také v této lokalizaci jde o solitární nebo vícečetné exofytické přisedlé nebo stopkaté papilomy s verukózními výčnělky až květákovitými výrůstky. Často jde však o projevy velmi diskrétní, které lze snadno přehlédnout a je třeba na ně, zejména při suspektní anamnéze, myslet. Právě tyto nenápadné projevy jsou relativně časté. Z lézí se izolují především HPV typy 6 a 11.

Laryngeální papilomató­za

Obávaným onemocněním kojenců, batolat a imunosuprimovaných dospělých je laryngeální papilomató­za,­ příčina dechových obtíží, zjistitelná laryngoskopií. Vyskytuje se sporadicky u kojenců v důsledku prostupu porodními cestami matky a později ve věku kolem tří let.

Rekurentní respirační papilomatóza

Rekurentní respirační papilomatóza u dětí, vzácně u dospělých, začíná chrapotem, pokračuje sípáním, pak dechovými obtížemi a obstrukcí dýchacích cest. Není jiné cesty než opakované tracheostomie, resekce papilomů, ­řízená ventilace, adjuvantní farmakoterapie a nepředpověditelný průběh nemoci. Příčinou jsou zdánlivě benigní produktivní léze způsobené podtypy virů HPV 6 a 11. Infekce se může manifestovat i v podobě papilomů nazálních, konjunktiválních, na víčkách očních a v celém aerodigestivním traktu.

Fokální epiteliální hyperplazie

Fokální epiteliální hyperplazie (Heckova nemoc) je diseminovaná HPV infekce v oblasti ústní sliznice, jejími původci jsou HPV typy 13 a 32. Zajímavá je častá familiální predilekce této afekce.