Genitální bradavice

Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadají ženy i muže. Výskyt genitálních bradavic v poslední dekádě dramaticky vzrostl, a to zejména u mladých lidí. Typicky růžové bradavičky se rychle mění v měkké, květákovité nebo hřebínkovité útvary, často stopkaté s šedobílým povlakem na povrchu. Povlak je tvořen rozpadlou tkání a zapáchá. Jejich léčba lokální destrukcí – snesením ostrou lžičkou, odpařením laserem či poleptáním – je relativně snadná, ale tendence k opakování nemoci je vysoká. Po odstranění rozsáhlejších kondylomat zůstávají jizvy. Samotná kondylomata ovlivňují významně sexualitu a sebehodnocení postiženého jedince. Časté návraty onemocnění jsou pro pacientky i jejich lékaře frustrující.

Genitální bradavice se stávají čím dál větším zdravotním problémem

Z monitoringu výskytu tohoto onemocnění, který je zaveden například ve Velké Británii, vyplývá, že počet případů výskytu genitálních bradavic se od roku 1972 do roku 2006 zvýšil více než pětkrát, a to s největší prevalencí u mladých žen a mužů ve věku mezi 16 a 24 lety. Nejrozsáhlejší studie z roku 2007 ukázala, že genitální bradavice se objeví u 1 z 10 žen se do věku 45 let.

Výskyt genitálních bradavic v ČR

Údaje shrnující počty pacientů s genitálními bradavicemi v ČR nemáme, jde o onemocnění, které se nehlásí povinně.

Ze statistiky Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce ale vyplývá, že pacientů za posledních deset let čtyřnásobně přibylo.

Prevence

Očkování proti HPV, proti mj. HPV typům 6 a 11 (jsou zodpovědné za 90 % genitálních případů genitálních bradavic). Kvadrivalentní vakcína, která poskytuje ochranu proti HPV 6 a 11 je určena pro obě pohlaví.

40_38_22